product-detail

Đồ khô

Sản phẩm của XOM Farm đa phần được sản xuất từ những dược liệu trong vườn nhà. Chính vì vậy, XOM có thể kiểm soát chất lượng ngay từ nguồn nguyên liệu đầu vào, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Vốn xuất thân từ ngành Dược, XOM không cho phép mình được qua loa trong bất kỳ công đoạn nào.
Xom organic tea leaf
Xom organic tea leaf
220.000 đ
250.000 đ
Nổi bật
Trà Hoàn Ngọc - 50gr
Trà Hoàn Ngọc - 50gr
150.000 đ
200.000 đ