Lưu trú

Sắp xếp theo
XOM Organic Farm Stay
Pleiku
XOM Organic Farm Stay
Diện tích
5000 m2
Dịch vụ
Lưu trú, ăn uống, du lịch, sự kiện, thuê xe
XOM House Biển Hồ
Pleiku
XOM House Biển Hồ
Diện tích
500 m2
Dịch vụ
Lưu trú, du lịch, thuê xe

XOM Farm

Nơi lưu trữ cảm xúc

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide